Aktualita

Průzkumné vrty v Líních skončily. Výsledky budou známy v průběhu května

Vrty probíhaly v prostorách letiště Líně jako součást přípravy projektu Strategického podnikatelského parku. Jejich cílem bylo odebrat vzorky podzemní vody a hornin k další analýze. Celkem se provedlo 72 vrtů a 8 penetračních testů. Ty budou dále analyzovány v akreditované laboratoři a výsledky budou k dispozici v průběhu měsíce května.

Podobné průzkumné práce jsou standardní součástí každého podobně velkého a významného projektu, jakým Strategický podnikatelský park v Líních je. Proběhly se souhlasem vlastníků pozemků, dotčených orgánů státní správy a po dohodě se zástupci Letecké záchranné služby a Úřadu pro civilní letectví.

Průzkum je součástí zajištění studií a nutných vstupů pro posouzení projektu Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně. Tyto průzkumy jsou také nutné z důvodu připravovaných potenciálních dohod o kompenzacích s obcemi.

Práce se podařilo dokončit tak, že nedošlo k žádnému zásadnímu omezení provozu letiště ani letecké záchranné služby. Na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu je prováděl státní podnik DIAMO ve spolupráci se společností G-Consult, spol. s.r.o.