Gigafactory Park Líně

V roce 2022 schválila vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu záměr vybudování strategického podnikatelského parku v lokalitě letiště Plzeň-Líně, jehož jádrem se má stát továrna na výrobu bateriových článků pro elektromobily, tzv. gigafactory.

Na těchto stránkách naleznete informace o zamýšlené výstavbě, včetně představení konceptu samotné gigafactory, tak jak o ní uvažuje preferovaný investor – koncern Volkswagen. Dočtete se tu i o přínosech, které by vybudování podnikatelského parku znamenalo pro nejbližší obce, region i celou ekonomiku České republiky.

AKTUALITY